МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2008.5.30

Мах, ноолуурын үнийн талаар авах

зарим арга хэмжээний тухай

Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, хот суурин газрын хэрэглэгчдийн махны хангамжийг сайжруулах, ноолуурын үндэсний үйлдвэрийг дэмжих зорилгоор Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Засгийн газар /С.Баяр/-т даалгах нь


1.1.
мал, махыг малчдаас худалдан авч, хот суурин газрын хэрэгцээнд нийлүүлэх иж бүрэн арга хэмжээний саналыг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж шийдвэрлүүлэх;

1.2.чанар, зэрэглэлийг нь харгалзан 1 кг монгол ямааны ноолуурыг 30.000-32.000 төгрөгөөс доошгүй үнээр малчдаас худалдан авсан ноолуурын үйлдвэрлэл эрхэлдэг үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангаас эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн хүүгийн татаасыг бүрэн олгох замаар зохион байгуулах;

1.3.малчдаас ноолуур худалдан авах үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн газраас тодорхой журам гарган хэрэгжүүлэх.

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн болон Эдийн засгийн байнгын хороонд даалгасугай.

З.Энэ тогтоолыг батлагдсан өдөр буюу 2008 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН