Та зурган дээр дарж мэндчилгээг үргэлжлүүлэн үзнэ үү.