[coolplayer width=”480″ height=”380″ autoplay=”0″ loop=”0″ charset=”utf-8″ download=”1″ mediatype=””]
Орон нутгийн 250 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын талаар санал
[/coolplayer]