http://biznetwork.mn сайтын “УБ утаа, шийдэх гарцууд” нэртэй хэлэлцүүлэгт  мэдээлэл өгөх зорилгоор Дэлхийн банкны хийсэн Улаанбаатарын утааны судалгааг (doc file)  орууллаа. Доорх хаягаар татаж авна уу.

татаж авах