2008 оны 04-р сарын 06-нд миний бие “25-р суваг” телевизийн “Би” нэвтрүүлгээр гарахдаа аутсорсинг болон интернэтээс аутсорсингийн ажил хэрхэн олох боломжийн талаар ярьсан. Энэхүү нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгчдээс аутсорсингийн талаар утсаар асуулт ирсээр байна.

Хэрэв та бүхэн англи хэлний мэдлэгтэй, програм бичих чадвартай бол доорх хаягаар орж аутсорсингийн ажил хийх боломжтой. www.rentacoder.com

Түүнчлэн 2008 оны төсөвт аутсорсингийн мэргэжилтэн бэлдэхэд зориулж 2 тэрбум төгрөгийг миний санаачилснаар баталсан билээ. Уг Аутсорсингийн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, аутсорсинг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийж байгаа ажлуудын талаарх товч мэдээллийг МТҮП-ын вэб сайтаас / http://www.itpark.mn/index.php?module=viewnews〈=mon&m_id=29&sid=0&idx=145/ авч болно.

З.Энхболд