Монгол улс “Давхар иргэншил”-г зөвшөөрөхгүй хуультай. 2010.07.15-нд батлагдсан “Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ын 3.1.3.3-т “Хоёрдмол харъяалал” үүсэхээс сэргийлнэ гэдгээр орсон байгаа. Линк: http://www.legalinfo.mn/annex/details/3350?lawid=6163

МАН “Давхар иргэншил”-г зөвшөөрье гэдэг бодлоготой хууль гаргая гэж байгаа бол энэ хуулийн 3.1.3.3-аа хүчингүй болгохоос эхэлнэ.

No automatic alt text available.