cimg0183.JPG

12 сарын 07-ны өдөр Дэлхийн банкны монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар бүх аймгуудын боловсролын системийн дарга нар алсын зайны сургалтын талаар сургалтанд суусан бөгөөд УИХ-ын гишүүн З.Энхболд аутсорсингийн чиглэлээр илтгэл тавьсан юм.